Sasha Arutyunova at NoHo, Manhattan

Sasha Arutyunova